Skip to main content

Maatwerk met resultaat op het hoogste niveau.

Voor professionals in leiderschapsposities

Level Executive Coaching

Maatwerk met resultaat op het hoogste niveau.

Voor professionals in leiderschapsposities

Level Executive Coaching

Advocatuur

Level Executive Coaching helpt wie partner moet worden, of het al is, om ook buiten het juridisch vakgebied de beste te zijn. Door individuele begeleiding van de betrokkenen(n) of door een heel team een stap verder te brengen.

Financiën

Level Executive Coaching begeleidt professionals in de financiële sector hun plaats te vinden in de top van de onderneming. Indien nodig wordt daarbij ook de inrichting van die top serieus tegen het licht gehouden.

Gezondheidszorg

Level Executive Coaching begeleidt medisch professionals, het management van ziekenhuizen, verpleeghuizen, gezondheidscentra en andere spelers in het zorgveld inclusief verzekeraars bij het inrichten en optimaliseren van de samenwerking.

Industrie

Level Executive Coaching begeleidt (eind-)verantwoordelijken in hun taakuitoefening. Management teams, Directies, Raden van Bestuur of -Commissarissen, allemaal hebben ze baat bij een extern begeleider die vertrouwd is met het klappen van de zweep.

Paradox van Leiderschap: specialist op alle fronten

De huidige tijd vraagt veel van top-level executives terwijl bestuurlijke transparantie, interne druk en social media weinig ruimte laten voor twijfel, gedachteontwikkeling, reflectie. In profit en non-profit, publiek en privaat, steeds vraagt de organisatie professionals buiten hun kader te treden en de organisatie mee te nemen in ontwikkeling.

  • Krachtig leiderschap
  • Oplossingen
  • Snelheid
  • Visie

LEVEL Executive Coaching:

voor eindverantwoordelijken in de profit en non-profit omgeving

Deze bijzondere groep top-level executives heeft behoefte aan:

  • Neutrale omgeving
  • Gelijkwaardigheid, non-competitieve relatie
  • Gesprekspartner met achtergrond gekoppeld aan empathisch vermogen
  • Toegang tot geavanceerde methoden en technieken
  • Beschikbaarheid, flexibiliteit en volledige discretie

Leiders aan het woord

“Op zeker moment wil je even een plek uit de wind.
Waar je tot jezelf komt, inspiratie vindt, en waar je een spiegel wordt voorgehouden. Van daaruit verder bouwen aan waar je mee bezig bent. Persoonlijk en zakelijk.

Die plek heb ik bij LEVEL zeker gevonden. Neutraal, ‘veilig’ zonder direct in een of ander systeem of filosofie te hoeven geloven. Indrukwekkende coaching omdat het recht doet aan wie je bent en waar je staat. Geen goeroe, geen systeem, geen druk, geen regels, en na afloop blijk je toch hard te hebben gewerkt, en een enorme sprong te hebben gemaakt. Of juist daardoor?”

Ron van Wijk, Ballast Nedam

“Het is allerbelangrijkst om de directeur/executive centraal te stellen en heel goed te begrijpen waar hij/zij tegenaan loopt of mee worstelt. Dit eerst helemaal helder hebben en vooral hem/haar er van te overtuigen dat je zijn/haar problematiek snapt. Dan pas eventuele methode kiezen. De methode is slechts een tool. Het komt te vaak voor dat consultants vanuit hun methode/proces denken. Het syndroom van de hamer: die ziet in alles een Spijker. Val alsjeblieft niet in die kuil. Gebruik jouw sterke interpersonal skills en empathie.

Frequentie: Voor een acuut/wel gedefinieerd probleem zou ik 1 keer per week een sessie van anderhalf uur doen en ongeveer 8 sessies in een traject. Voor een langer traject/sparren zou ik een keer per maand doen voor minimaal 8 sessies maar meer is uiteraard beter.”

Maarten Heijbroek, Uniqema

De Coach

Rien Wesseling
Oprichter

Rien Wesseling is een ervaren executive coach en werkt sinds 2016 onder het label LEVEL Executive Coaching. Door de wol geverfd met een achtergrond in de levensmiddelen industrie en internationale retail.

In latere jaren heeft hij zich toegelegd op de advocatuur, gezondheidszorg en de financiële omgeving, waar hoog opgeleide professionals worden uitgedaagd in rollen waar ze niet voor zijn opgeleid.

Getraind als organic coach en goed ingevoerd in governance en corporate bedrijfsvoering. Onderscheidend in luisterend vermogen en reflectie. Aspiration: Lionel Logue in The King’s Speech (Tom Hooper, 2011)

Artikelen

Executive Coaching is een vorm van begeleiding die niet meer is weg te denken uit de top van professionele organisaties. Diverse auteurs schrijven hier over. Rien Wesseling schrijft namens Level Executive Coaching regelmatig artikelen voor sites of publicaties van derden.

Hieronder treft u enige artikelen die Level Executive Coaching van belang vindt voor de bezoekers van deze site, of die recentelijk door Rien Wesseling werden gepubliceerd.

Managing yourself: CEO’s need mentors too

Suzanne Janasz en Maury Peiperl publiceerden in 2015 een belangrijk artikel in Harvard Business Review over de noodzaak voor CEO’s om zichzelf een spiegel voor te laten houden. In Managing yourself, CEO’s need mentors too gaan zij in op de vraag wat voor begeleiding top executives nodig hebben, en hoe zij daar aan komen.

Research: What CEOs Really Want from
Coaching

Gretchen Gavett schreef in 2013 een goed onderbouwd artikel in Harvard Business Review over coaching van CEO’s.

Onder de titel Research: What CEO’s Really Want from Coaching onderzoekt Gavett waarom het zo belangrijk is dat coaching van buiten het bedrijf wordt aangeboden en hoe top level managers er hun voordeel mee doen.

Shared decision making in de KNO

De rol van de medisch specialist verandert. De patiënt wordt steeds meer betrokken in het medisch besluitvormingsproces. De opleidingen houden hier al rekening mee maar veel artsen ervaren Shared Decision Making nog een als een aanval op hun positie. Rien Wesseling schreef in 2018 mee aan een commentaar in het KNO-bulletin.

Topman in de touwen

Teri van der Heijden en Joris Kooiman illustreren in hun artikel Topman in de touwen, in NRC van 24 juli 2017 hoe topbestuurders onder druk staan en hoe daarmee wordt omgesprongen. Zij laten bestuurders, commissarissen en wetenschappers hun woord doen. “Een professionele coach om de bestuursvoorzitter psychologisch te begeleiden is ongebruikelijk in het bedrijfsleven”, zegt hoogleraar Kees Cools. “Een ernstige tekortkoming, want bestuursvoorzitter zijn is topsport.”